Sözlü Sunum Programı

 

8 HAZİRAN 2023, PERŞEMBE

SAAT SALON C
10:30-11:05 SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-1
BaşkanlarDr. Fatih Sarıtaş
10:30-10:45 SS-001 Anca-İlişkili Vaskülit Hastalarında Doğurganlık Ve Fertilitenin Değerlendirilmesi
Dr. Hazan Karadeniz
10:45-10:55 SS-002 Ankilozan Spondilit Hastalarında Toraks Eklem Tutulumlarının Klinik, Laboratuvar Ve Radyolojik Korelasyonu
Dr. Emine Büşra Ata
10:55-11:05 SS-003 Sistemik Lupus Eritematozusta C-Reaktif Protein Gen Polimorfizmi Düzeyleri Ve C-Reaktif Gen Polimorfizmlerinin Hastalığın Klinik Bulguları İle İlişkisinin Araştırılması
Dr. Gül Sandal Uzun
11:05-11:15  SS-004 Vasküler Behçet Sendromu Hastalarında Pulmoner Arter Ve İntrakardiyak Trombüs Sıklığı: Tek Merkez Deneyimi
Dr. Gamze Akkuzu
11:45-12:30 SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-2
Başkanlar:
Dr. Gezmiş Kimyon, Dr. Yüksel Maraş
11:45-11:55 SS-005 Primer Sjögren Sendromlu Kadın Hastalarda Hidroksiklorokin Tedavisinin Qt Aralığı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Dr. Fahrettin Bıçakcı
11:55-12:05 SS-006 Spondiloartrit Tanılı Hastalarda Obezitenin Klinik Belirtiler Ve Hastalık Yükü İle İlişkisi: Asas-Perspa Projesi
Dr. Mehmet Tuncay Duruöz
12:05-12:15 SS-007 Çölyak Hastalığı İle Takip Edilen Hastalarda Kas İskelet Sistemi Tutulumu Ve Ek Otoimmun Hastalık Birlikteliğinin Değerlendirilmesi
Dr. Özlem Karakaş
12:15-12:25 SS-008 Biyolojik Tedavi Alan Kullanan Romatoid Artrit Hastalarında Kronik Böbrek Hastalığı; Hür-Bio Gerçek Yaşam Verisi
Dr. Gül Sandal Uzun

 

9 HAZİRAN 2023, CUMA

SAAT SALON C
10:15-11:00 SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-3
Başkanlar:
Dr. Timur Pırıldar, Dr. Oğuz Gürler
10:15-10:25 SS-009 Spondiloartritli Hastalarda Aşil Entezitinin Klinik Ve Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesi: Kas Gücü, Fonksiyonellik Ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi
Dr. Bayram Farisoğulları
10:25-10:35 SS-010 Non-Spesifik Aksiyal Semptomu Olan Psöriasis Ve Psöriatik Artrit Hastalarının Düşük Doz Bt İle Değerlendirilmesi
Dr. Şerife Asya Germe
10:35-10:45 SS-011 Lizinürik Protein İntoleransı Zemininde Gelişen Sistemik Lupus Eritematozus Vakası
Dr. Shirkhan Amikishiyev
10:45-10:55 SS-012 Sistemik Skleroz İlişkili İnterstisyel Akciğer Hastalığında Hasta Bildirimli Ölçütlerin Radyolojik Ve Fonksiyonel Parametrelerle Karşılaştırılması
Dr. Enes Basaran
11:45-12:30 SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-4
Başkanlar: Dr. Pınar Talu Erten
11:45-11:55 SS-013 Pulmoner Hipertansiyonlu Behçet Hastaları: 5 Yıllık İzlem
Dr. Mustafa Ekici
11:55-12:05 SS-014 Covid-19 Hastalarının Proksimal Tırnak Kıvrımı Kapillerinin Dermoskopik Değerlendirilmesi
Dr. Özge Sevil Karstarlı Bakay
12:05-12:15 SS-015 Diffüz Ve Limitli Sistemik Skleroz Hastalarında Deri Biyomekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesinde Objektif Bir Yöntem:Myotonpro
Dr. Duygu Şahin
12:15-12:25 SS-0016 Bağ Dokusu Hastalıkları İle İlişkili İnterstisyel Akciğer Hastalığı: Mortalitenin Asıl Nedeni
Dr. Ezgi Çimen Güneş

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.