Detaylı bilimsel program yayınlandı. Bilimsel program için tıklayın.

Detaylı bilimsel program yayınlandı. Bilimsel program için tıklayın.

Cep telefonundan tüm salonları görebilmeniz için ekranı yan çevirmeniz gerekmektedir.

 

7 HAZİRAN 2023, ÇARŞAMBA

SAAT SALON C   SALON D
13:00-17:00

SPONDİLOARTRİTLERDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME EĞİTİMİ (SMART) KURSU
Kurs Koordinatörü:
Dr. Servet Akar
Kursa katılım kontenjanlarla sınırlı olup kayıt yaptırmanız gerekmektedir.


13:00-17:00

NÖ-ROMATOLOJİ 2023
OLGULARLA NÖRO-ROMATO-RADYO (LOJİ) KURSU
Kurs Koordinatörü: Dr. Umut Kalyoncu
Romatoloji: Dr. Umut Kalyoncu
Nöroloji: Dr. Aslı Meryem Tuncer
Radyoloji: Dr. Rahşan Göçmen
Kursa katılım kontenjanlarla sınırlı olup kayıt yaptırmanız gerekmektedir.
Vakalar eşliğinde nörolojik bulguları olan romatoloji bölümünce değerlendirilen hastalar tartışılacaktır. 20 vakanın klinik, nörolojik ve radyolojik (PACS sistemi üzerinden) bulgusu incelenecektir
13:00 – 13:10 Açılış ve Hedefler
Dr. Servet Akar
 13:00 – 13:15 SLE ve İnme hastası
Dr. Umut Kalyoncu, Dr. Aslı Meryem Tuncer, Dr. Rahşan Göçmen
13:10 – 13:30

Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Spondiloartritte MRG Endikasyonları
Dr. Pamir Atagündüz

 13:15 – 13:30 Takayasu Arterit ve İnme hastası (iki örnek)
Dr. Umut Kalyoncu, Dr. Aslı Meryem Tuncer, Dr. Rahşan Göçmen
13:30 – 13:50

Radyolojik Anatomi
Dr. Gazanfer Ekinci

13:30 – 13:45  Beyinde non-spesifik kronik iskemik lezyonları olan hasta
Dr. Umut Kalyoncu, Dr. Aslı Meryem Tuncer, Dr. Rahşan Göçmen
13:50 – 14:10

Spondiloartritte Sakroiliak Eklem Manyetik Rezonansile Saptanabilecek Akut Lezyonların Tanımlanması
Dr. Servet Akar

 13:45 – 14:00 SSS primer vaskülit hastası
Dr. Umut Kalyoncu, Dr. Aslı Meryem Tuncer, Dr. Rahşan Göçmen
14:10  -14:30

Spondiloartritte Sakroiliak Eklem Manyetik Rezonansile Saptanabilecek Yapısal Lezyonların Tanımlanması
Dr. Ömer Karadağ

14:00 – 14:15  Behçet hastalığı ve beyin sapı tutulumu olan hasta
Dr. Umut Kalyoncu, Dr. Aslı Meryem Tuncer, Dr. Rahşan Göçmen
 14:15 – 14:30 Diğer ayırıcı tanılara giren durumlar (Lenfoma, enfeksiyon, 3 örnek)
Dr. Umut Kalyoncu, Dr. Aslı Meryem Tuncer, Dr. Rahşan Göçmen
14:30 – 14:45

Kahve Arası

 14:30 – 14:45 Romatoid artrit ve leptomenegeal tutulum
Dr. Umut Kalyoncu, Dr. Aslı Meryem Tuncer, Dr. Rahşan Göçmen
14:45 – 15:00

RadiantDICOM Viewer Tanıtım
Dr. Pamir Atagündüz

 14:45 – 15:00 SLE ve leptomenengeal tutulum
Dr. Umut Kalyoncu, Dr. Aslı Meryem Tuncer, Dr. Rahşan Göçmen15:00 – 17:00

Vakalarla Sakroiliak Eklem Mrg’de Sakroiliit Tanısı Ve Ayırıcı Tanıdaki Hastalıkların Değerlendirilmesi
Dr. Pamir Atagündüz
Dr. Servet Akar
Dr. Gazanfer Ekinci
Dr. Ömer Karadağ

15:00 – 15:15 SLE ve tekrar eden aseptik menenjit
Dr. Umut Kalyoncu, Dr. Aslı Meryem Tuncer, Dr. Rahşan Göçmen
15:15 – 15:30 Sjögren ve demyelizan lezyonlar
Dr. Umut Kalyoncu, Dr. Aslı Meryem Tuncer, Dr. Rahşan Göçmen
15:30 – 15:45 SLE ve transvers myelit hastası
Dr. Umut Kalyoncu, Dr. Aslı Meryem Tuncer, Dr. Rahşan Göçmen
15:45 – 16:00 Sjögren sendromu ve TM-NMO ayrımı
Dr. Umut Kalyoncu, Dr. Aslı Meryem Tuncer, Dr. Rahşan Göçmen
16:00 – 16:15 GPA ve kranila sinir tutulumu
Dr. Umut Kalyoncu, Dr. Aslı Meryem Tuncer, Dr. Rahşan Göçmen
16:15 – 16:30 Dev hücreli arterit ve temporal arter tutulumu
Dr. Umut Kalyoncu, Dr. Aslı Meryem Tuncer, Dr. Rahşan Göçmen
16:30 – 16:45 Erken inme ile tanı konulan PAN hastası
Dr. Umut Kalyoncu, Dr. Aslı Meryem Tuncer, Dr. Rahşan Göçmen
16:45 – 17:00 Hipofiz tutulumu olan örnekler (IgG4, Sarkoidoz, GPA)
Dr. Umut Kalyoncu, Dr. Aslı Meryem Tuncer, Dr. Rahşan Göçmen
17:00-17:15 AÇILIŞ
Dr. Sedat Kiraz
Sempozyum Eş Başkanı
Dr. İhsan Ertenli
Sempozyum Eş Başkanı
17:15-18:00 AÇILIŞ KONFERANSI:
Anadolu’nun Hazineleri
Dr. Umut Kalyoncu
18:00 – 18:30 TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ ve YENİLİKÇİ TEDAVİLERE ERİŞİM
Mete Hüsemoğlu
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Başkanı

 

8 HAZİRAN 2023, PERŞEMBE

SAAT SALON A SALON B SALON C
08:45-10:00 PANEL-1
Başkanlar:Dr. İhsan Ertenli, Dr. Fatoş Önen
 –  RA patogenezi ve yeni tedavi hedefleri
Dr. Nevsun İnanç
 –  RA tedavisinde glukokortikoidler : Dünü, bugünü, yarını
Dr. Gökhan Keser
 –  RA ve GEODE
Dr. Umut Kalyoncu
08:00 – 09:00
TRD Genç Romatologlar Mentörlerle Buluşma -1
Dr. Ahmet Gül
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:15 KONFERANS-1
Başkanlar:
Dr. Süleyman Özbek, Dr. Sedat Kiraz
 – Romatizmal hastalıklarda JAK-inhibitörleri: Bugün ve gelecek
Dr. Ahmet Gül
KONFERANS-2
OMUZ VE KALÇA EKLEMLERİNİN SIK GÖRÜLEN NON-İNFLAMATUVAR HASTALIKLARI
Başkanlar: Dr. Akın Erdal
 –  Omuz eklemi
Dr. Emine Duran
 –  Kalça Eklemi
Dr. Duygu Kurtuluş
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-1
BaşkanlarDr. Fatih Sarıtaş
Detaylı program için buraya tıklayınız.
11:15-11:45 UYDU SEMPOZYUM
Verxant Her Adımda Yanında: Hekimlerin Güvendiği Tedavi 5. Yılında
Başkanlar:
Dr. Ali İhsan Ertenli, Dr. Sedat Kiraz
Konuşmacılar:
Dr.Cemal Bes, Dr.Atalay Doğru

   
11:45-12:30 KONFERANS-3
Başkanlar:
Dr. Ayten Yazıcı, Dr. Ayşen Akıncı
 –  İnflamatuar artrit gelişiminde yaş nasıl etki ediyor?
Dr. Pamir Atagündüz
 –  İnflamatuvar artritlerde tolerans indüksiyonu ve immünolojik hafızayı silmek mümkün mü?
Dr. Atalay Doğru
KONFERANS-4
Başkanlar:
Dr. Lale Altan, Dr. Jale İrdesel
 – Fibromyaljide nöroinflamasyon ve medikal tedavi
Dr. Julide Öncü Alptekin
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-2
Başkanlar:
Dr. Gezmiş Kimyon, Dr. Yüksel Maraş
Detaylı program için buraya tıklayınız.
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 UYDU SEMPOZYUM
Gerçek Yaşam Verileri Işığında Romatoid Artrit Tedavisinde Barisitinib
Oturum Başkanı: Dr. Kenan Aksu
Konuşmacılar:
Dr. Nevsun İnanç, Dr. Ahmet Gül


   
14:00-15:15 PANEL-3:
2016-2023 E-NABIZ VERİLERİNDEN TÜRKİYE’DE ROMATİZMAL HASTALIKLARIN GERÇEĞİ (EPİDEMİYOLOJİ, KOMORBİDİTELER, TEDAVİ DAĞILIMI)
Başkanlar:
Dr. Umut Kalyoncu, Dr. Orhan Küçükşahin
Tartışmacılar:
Dr. Umut Kalyoncu, Dr. Erdem Karabulut, Dr. Orhan Küçükşahin, Dr. Abdulsamet Erden, Dr. Berkan Armağan, Dr. Alper Sarı, Dr. Hasan Satış, Dr. Hakan Babaoğlu, Dr. Duygu Tecer, Dr. Gizem Ayan, Dr. Levent Kılıç, Mustafa Okan Ayvalı (Sağlık Bakanlığı veri sorumlusu) Dr. Emre Bilgin
PANEL-4: İMMUNOLOJİ
Başkanlar:
Dr. Göksal Keskin
 – Mukozal İmmunite
Dr. Neslihan Gökçe
 – CAR T hücre teknolojisi ve romatolojide yeri
Dr. Mehmet Engin Tezcan
 – İnflamatuvar romatizmal hastalıklarda plateletlerin rolü
Dr. Emel Gönüllü
 
15:15-15:45 KAHVE ARASI
15:45-16:15 UYDU SEMPOZYUM
Ankilozan Spondilit Tedavisine Yaklaşım ve Tofasitinib
Moderatör: Dr. Ali  İhsan Ertenli
Konuşmacılar:
Dr
. Pamir Atagündüz, Dr.Sedat Kiraz


   
16:15-16:45 KONFERANS-6
Başkanlar:
Dr. Eftal Yücel, Dr. Emine Figen Tarhan
 – Vitamin D hakkında neler bilmeyiz: 2. Uluslararası Konsensus Raporu kılavuzluğunda
Dr. Hakan Emmungil
KONFERANS-7
Başkanlar:
Dr. Zevcet Yılmaz, Dr. Taşkın Şentürk
 – Genetik riskten kronisite gelişimine giden yolda RA’de B hücreleri ve otoantikorların gelişimi
Dr. Handan Yarkan
 – Düşük doz RTX tedavisi: En düşük efektif doz ne kadar?
Dr. Sercan Gücenmez
 
16:45-17:30 KONFERANS-8
Başkanlar:
Dr.Umut Kalyoncu, Dr. Levent Kılıç
 – Olgularla az gördüklerimiz
Dr.Gizem Ayan
Dr.Büşra Fırlatan
KONFERANS-9
Başkanlar:
Dr. Şule Apraş Bilgen
 – Vaskülitli hastalarda üreme sağlığının doğru yönetimi: Neler bilmeliyiz?
Dr. Zeynep Özbalkan Aşlar
 
17:30-17:45 KAHVE ARASI
17:45-18:15 HADİ BAKALIM BİLGİ YARIŞMASI
Moderatör:
Dr. Umut Kalyoncu
Jüriler:
Dr. İhsan Ertenli, Dr. Fatoş Önen, Dr. Vedat Hamuryudan
Takımlar:
Grup A:
Dr. Büşra Fırlatan, Dr. Pınar Akyüz Dağlı
Grup B:
Dr. Gamze Akkuzu, Dr. Alican Karakoç
Grup C:
Dr. Ali Ekin, Dr. Reşit Yıldırım 
   

 

9 HAZİRAN 2023, CUMA

SAAT SALON A SALON B SALON C
08:45-10:00 PANEL-5: PsA PANELİ
Başkanlar: Dr. Sedat Kiraz, Dr. Emel Bülbül Başkan
 – Biyomekanik bakış açısıyla PsA
Dr. Sibel Bakırcı
 – Cinsiyet etkisi
Dr. Bünyamin Kısacık
 – Nörosensitizasyon durumunun inflamatuvar romatizmal hastalık tedavisine etkisi : PsA örneği
Dr. Dilek Solmaz
08:00 – 09:00
TRD Genç Romatologlar Mentörlerle Buluşma -2
Dr. Gülen Hatemi
10:00-10:15 KAHVE ARASI
10:15-11:00 KONFERANS-10
Başkanlar: Dr. Ayşe Cefle, Dr. Melih Pamukçu
 – Sağlıklı bireylerde sakroiliak eklem ve omurga MRG değişiklikleri ve yeni sakroiliak eklem MRG skorlaması
Dr. Servet Akar
KONFERANS-11: DERMATOLOJİ
Başkanlar: Dr. Server Serdaroğlu, Dr. İhsan Ertenli
 – Vaskülitlerde cilt bulguları
Dr. Başak Armağan
 – Biyolojik tedavi altında gelişen paradoksal psöryazis ve tedavisi
Dr. Özge Aşkın
 – TREASURE paradoks psöriazis verileri
Dr. Belkıs Nihan Coşkun
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-3
Başkanlar: Dr. Timur Pırıldar, Dr. Oğuz Gürler
Detaylı program için buraya tıklayınız.
11:00-11:15 KAHVE ARASI
11:15-11:45 UYDU SEMPOZYUM
Klinik Çalışmalar Işığında Enbrel ile 20 Yıllık Deneyim
Moderatör:
Dr. Ali İhsan Ertenli
Konuşmacılar:
Dr. Süleyman Özbek, Dr. Servet Akar 
11:45-12:30 KONFERANS-12:
Başkanlar: Dr.Yasemin Kabasakal, Dr. Sedat Yılmaz,
 – Klasik DMARD’ların akılcı kullanımı
Dr. Ender Terzioğlu
KONFERANS-13: İNTERAKTİF OTURUM
Başkanlar: Dr. İhsan Ertenli, Dr. Emre Bilgin
 – ‘Görüntüden tanıya’ yarışması
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-4
Başkanlar: Dr. Pınar Talu ErtenDetaylı program için buraya tıklayınız.
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 UYDU SEMPOZYUM
Hızlı Bir Güncelleme: RA, aksSpA ve Tedavide Certolizumab Pegol
Moderatör:
Dr. Sedat Kiraz
Konuşmacılar:
Dr. Nevsun İnanç, Dr. Nurullah Akkoç

14:00-15:15 PANEL-7: BEHÇET HASTALIĞI
Başkanlar: Dr. İzzet Fresko, Dr. Mustafa Özmen
 –  Patogeneze kısa bakış
Dr. Fatma Alibaz
 –  Alt tipler ve prognoz
Dr. Gülen Hatemi
 – Biyolojik tedaviler hangi hastada ne kadar işe yarıyor?
Dr. Vedat Hamuryudan
PANEL-8: SEROZAL ZARLAR: ROMATOLOJİK BAKIŞ
Başkanlar: Dr. Şükran Erten, Dr. Adem Küçük
 –  Romatolojik hastalıklar ve Plevra
Dr. Mustafa Ekici
 –  Romatolojik hastalıklar ve Perikard
Dr. Rıdvan Mercan
 –  Romatolojik hastalıklar ve periton
Dr. Enes Yayla
15:15-15:45 KAHVE ARASI
15:45-16:15 UYDU SEMPOZYUM
Erelzi: Türkiye’nin İlk Etanercept Biyobenzeri ile Romatolojide Yeni Bir Bölüm
Oturum Başkanları:
Dr. Vedat Hamuryudan, Dr. Ali İhsan Ertenli
Konuşmacılar:
Dr.Gökhan Keser, Dr. Ömer Karadağ

16:15-17:00 KONFERANS-14
RA VE BAĞ DOKUSU HASTALIKLARINA BAĞLI İNTERSTİSİYEL AKCİĞER HASTALIĞI TANI VE TEDAVİSİ:
Başkanlar: Dr. Ali Akdoğan
 – Tanı
Dr. Veli Yazısız
 – Tedavi
Dr. Cemal Bes
KONFERANS-15
Başkanlar: Dr. Hakan Babaoğlu, Dr. Yusuf Karabulut
 – Yapay zekanın romatolojide akademik hayata etkileri neler olacak?
Dr. Emre Bilgin
17:00-17:45 KONFERANS-16: OSTEOPOROZDA GÜNCELLEME

Başkanlar: Dr. Ali Taylan,Dr. Ömer Kuru
 – KMD’nin akılcı kullanımı ve hasta izlemi
Dr. Alp Çetin
 – Tedavi Güncellemesi
Dr. Simin Hepgüler

KONFERANS-17 : FMF : AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ: SUBJEKTİF BULGULARI OBJEKTİF HALE GETİRELİM!
Başkanlar: Dr.  Aşkın Ateş, Dr.   İsmail Doğan
 – Hastalık hasar ve aktivite indeksi: İhtiyaç var mı?
Dr. Serdal Uğurlu
 – Kolşisin direnci: Nasıl tanımlayalım?Nasıl yönetelim?
Dr. Abdulsamet Erden
17:45-18:00 KAHVE ARASI
18:00-18:30 HADİ BAKALIM ROMATOLOJİ BİLGİ YARIŞMASI
Moderatör: Dr. Umut Kalyoncu
Jüriler:
Dr. Sedat Kiraz, Dr. Servet Akar, Dr. Gülen Hatemi
Takımlar:
Grup A:
Dr. Büşra Fırlatan, Dr. Pınar Akyüz Dağlı
Grup B:
Dr. Gamze Akkuzu, Dr. Alican Karakoç
Grup C:
Dr. Ali Ekin, Dr. Reşit Yıldırım 

 

10 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ

SAAT SALON A SALON B SALON C
08:45-10:00 PANEL-9: SLE
Başkanlar: Dr. Murat İnanç, Dr. Şule Apraş Bilgen
 – Santral sinir sistemi tutulumu ve tedavisi
Dr. Neslihan Yılmaz
 – SLE nefritinde kılavuzlar eşliğinde tedavi ve yeni perspektifler
Dr. Bahar Artım Esen
 – İnternational Sınıflama kriterlerine göre ANA’nın yeni sınıflandırılması
Dr. Timuçin Kaşifoğlu
10:00-10:15 KAHVE ARASI
10:15-10:45 KONFERANS-18
Başkanlar: Dr. Sema Yılmaz, Dr. Lütfi Akyol
 – Romatizmal hastalıklarda hepatobilier sistem ve pankreas
Dr. Yavuz Pehlivan
KONFERANS-19
Başkanlar: Dr. Mehmet Soy, Dr. Kemal Üreten
 – İmmun mediated inflamatuvar hastalıklarda kardiyovasküler riskin yönetimi
Dr. Ediz Dalkılıç
10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:30 UYDU SEMPOZYUM
Romatoid Artrit Tedavisinde Neden HUMIRA?
Moderatörler: Dr. Sedat Kiraz, Dr. Ömer Karadağ
Konuşmacılar: Dr. İsmail Sarı, Dr. Mehmet Engin Tezcan

11:30-12:30 KONFERANS-20: VASKÜLİTLERDE GÜNCELLEME
Başkanlar: Dr. Kenan Aksu, Dr. Serdar Can Güven
 – Büyük Damar Vasküliti
Dr. Haner Direskeneli
 – ANCA ilişkili vaskülitler
Dr. Ömer Karadağ
KONFERANS-21:SİSTEMİK SKLEROZ ORGAN TUTULUMU
Başkanlar: Dr. Süleyman Serdar Koca
 – Patogenezden tedaviye GIS tutulumu
Dr. Ali Akdoğan
 – Patogenezden tedaviye kalp Tutulumu
Dr. Ahmet Karataş
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:45 PANEL-11: PAH
Başkanlar: Dr. Ali Akdoğan
PAH’da tanı
Dr. Mustafa Erdoğan
Yeni pah KILAVIZU
Dr. Yasemin Yalçınkaya
 – Sınıf III PH tedavisi
Dr. Duygu Karadağ
 – PAH tedavisinde biyolojik ilaçlar
Dr. Alper Sarı
Panel 12: SPA
Başkanlar:
Dr. Kenan Akgün
 – AS otoimmün hastalık mı otoinflamatuar hastalık mı?
Dr. Duygu Ersözlü
 – SpA’da düşük doz BT’nin yeri
Dr. Levent Kılıç
 – Kostotransvers- kostovertebral- manibrosternal ve sternoklaviküler eklem tutulumu
Dr. Bayram Farisoğulları
14:45-15:15 KAHVE ARASI
15:15-16:00 KONFERANS-22
Başkanlar: Dr. Veli Çobankara, Dr. Murat Turgay
 – Sjögren Sendromunda Santral Sinir Sistemi Tutlumu ve tedavisi
Dr. Berkan Armağan
 – Sjögren Sendromunda Periferik Sinir Sistemi Tutulumu ve Tedavisi (Online)
Dr. Ebru Can Kurt
KONFERANS-23
Başkanlar: Dr. Cem Özişler, Dr. Ahmet Omma
 – Romatolojide hastalık sınıflandırmalarının ve ilaçların geleceği
Dr. Ertuğrul Çağrı Bölek
16:00-16:30 HADİ BAKALIM ROMATOLOJİ BİLGİ YARIŞMASI
Moderatör: Dr. Umut Kalyoncu
Jüriler:
Dr. Ömer Karadağ, Dr. Kenan Aksu, Dr. Haner Direskeneli
Takımlar:
Grup A:
Dr. Büşra Fırlatan, Dr. Pınar Akyüz Dağlı
Grup B:
Dr. Gamze Akkuzu, Dr. Alican Karakoç
Grup C:
Dr. Ali Ekin, Dr. Reşit Yıldırım 

 

11 HAZİRAN 2023, PAZAR

SAAT SALON A SALON B SALON C
09:30-10:30 PANEL-13: ZOR OLGULAR
Başkanlar: Dr. Umut Kalyoncu, Dr. İsmail Sarı
Konuşmacılar:
Dr. Gözde Kart Bayram
Dr. Mustafa Ekici
Dr. Erdinç Ünaldı
Dr. Büşra Fırlatan
10:30-11:00 KONFERANS-24
Başkanlar: Dr. Mehmet Akif Öztürk
 – CaPP artriti ve DISH: Nasıl tanıyalım, nasıl araştıralım?
Dr. Bahar Özdemir
 
11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:00 KONFERANS-25: IVIG
Başkanlar: Dr. Timur Pırıldar
 – Etki mekanizması ve romatolojide kullanımı
Dr. Hamit Küçük
12:00-12:30 KAPANIŞ
Dr. İhsan Ertenli, Dr. Sedat Kiraz