Detaylı bilimsel program yayınlandı.

Detaylı bilimsel program yayınlandı.
5 HAZİRAN 2024, ÇARŞAMBA
SALON C SALON D
13:00-17:00 SPONDİLOARTRİTLERDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME EĞİTİMİ (SMART) KURSU
(Kursa katılım ücretli olup, kontenjanlarla sınırlıdır. Kayıt yaptırılması gerekmektedir.)
Kurs Sorumlusu: Dr.Ömer Karadağ
TEMEL İSTATİSTİK KURSU
(Kursa katılım ücretli olup, kontenjanlarla sınırlıdır. Kayıt yaptırılması gerekmektedir.)
Kurs Sorumlusu: Dr.Mutlu Hayran
Tartışmacılar: Dr.Mustafa Erman, Dr.Ali Akdoğan
                                                         SALON A
17:00-17:10 AÇILIŞ
Dr. İhsan Ertenli
Sempozyum Eş Başkanı

Dr. Sedat Kiraz
Sempozyum Eş Başkanı
17:10-17:15 Tanınız nedir?
Dr. Umut Kalyoncu
17:15-18:00 AÇILIŞ KONFERANSI
Başkanlar:Dr. İhsan Ertenli, Dr. Sedat Kiraz
–   DMARD’ların Dünü, Bugünü, Akılcı Kullanımı
Dr. Vedat Hamuryudan
 

 

 

6 HAZİRAN 2024, PERŞEMBE
SALON A SALON B SALON C
08:30-10:00 PANEL-1: ROMATOİD ARTRİT
Başkanlar:
Dr. İhsan Ertenli,
Dr. Süleyman Özbek,
Dr. Suade Özlem Badak
–  Sitrünilizasyon RA’da  Otoantikor Üretimine Nasıl Katkıda Bulunuyor? Sitrülinizasyon RA’ ya Karşı Koruyucu Olabilir mi?
Dr. Gökhan Keser
 RA Taraması İçin Yeni İmmünolojik Testler
Dr. Timuçin Kaşifoğlu
–  RA’da Biyolojik İlaçlar: Ömür Boyu Tedavi Mi? İlaçlara Ara Vermek Mümkün mü?
Dr. Nevsun İnanç
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:00 KONFERANS-1: ROMATİZMAL HASTALIKLARDA YORGUNLUK
Başkanlar:
Dr. Yasemin Kabasakal,
Dr. Şükran Erten
– Romatizmal Hastalıklarda Yorgunluk: 2023 EULAR Tedavi Önerileri ve Son Gelişmeler
Dr. Bayram Farisoğulları (Online)
KONFERANS-11: PSÖRİATİK ARTRİT
Başkanlar:
Dr. Gözde Yıldırım Çetin,
Dr. Önay Gerçik
– GRAPPA Slayt Seti Oluşturulması Süreci
Dr. Gizem Ayan
– GRAPPA Slayt Setinden Önemli Noktalar: PsA Klinik Bulguları ve Tedavisi
Dr. Umut Kalyoncu
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-1
Başkanlar:
Dr. Neslihan Gökçen,
Dr. Fatih Sarıtaş
-Pnömotoraksla başvuran infantil dönemde başlayan STING ilişkili vaskülopati (SAVI) olgusu
SS-010: Duygu Kerim
Romatoid artritli hastaların başa çıkma tutumlarının ve çözüm odaklı düşünme becerilerinin hastalık aktivitesi ile ilişkisi
SS-009:Merve Iffet Uçar Baytaroğlu
-2012 öncesi bDMARD tedavisi başlanan RA hastaları halen takiplerine geliyor mu? Tek Merkez Verileri
SS-005:Özlem Şahan Güven
-Tedavisi zor romatoid artritli hastaların değerlendirilmesi
SS-008:Tolgahan Akça
11:00-11:45 UYDU SEMPOZYUM – 1
Moderatör: Dr. Sedat Kiraz
Konuşmacı: Dr. Sedat Yılmaz
Konu: Ankilozan Spondilit Tedavisinde Xeljanz’ın Etkililik & Güvenlilik Verileri
11:45-12:30 KONFERANS-3: KLİNİK PRATİKTE GLUKOKORTİKOİDLERİN KULLANIMI
Başkanlar:
Dr. Ayşe Cefle,
Dr. Gökhan Sargın
İnflamatuar Artritlerde Akılcı Steroid Kullanımı
Dr. Ediz Dalkılıç
-Glukokortikoid Kullanımı Monitorizasyonu: Glukokortikoid Hasar İndeksi ve Hasta Bazlı Ölçekler
Dr. Belkıs Nihan Çoşkun
KONFERANS-4: ROMATİZMAL HASTALIKLARDA DNA’NIN ROLÜ
Başkanlar:
Dr. Sercan Gücenmez,
Dr. Engin Tezcan
– İnflamasyon ve DNA Hasarı: Sebep, Sonuç veya Her İkisi
Dr. Bahar Özdemir
– Mitokondriyal DNA ve Romatizmal Hastalıklar
Dr. Nedim Taş
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-2
Başkanlar:
Dr. Oğuz Gürler,
Dr. İpek Türk
-Yerleşik radyografik aksiyel spondiloartritli hastalarda HLA-B*27 durumuna göre demografik ve klinik özellikleri ile diğer HLA allel sıklıklarının karşılaştırılması
SS-003:Çisem Okur Maden
-Ankilozan Spondilit Tanılı Hastalarda Sülfasalazinin Etkinliğinin Retrospektif Değerlendirilmesi
SS-001:Dilara Bulut Gökten
-Ankilozan Spondilitin Hekimler Arasında Farkındalığının Araştırılması
SS-011:Ömer Faruk Bucak
-Aksiyel spondiloartrit hastalarında sekukinumab tedavisinin değerlendirilmesi: Tek merkez gerçek yaşam deneyimi
SS-007:Tuğba Ocak
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15 UYDU SEMPOZYUM – 2
Moderatör:
Dr. Ali İhsan Ertenli
Konuşmacılar: Dr. Adem Küçük, Dr. Zevcet Yılmaz
Konu: Romatoid Artrit Tedavisinde Barisitinib ve Psöriyatik Artrit Tedavisinde Ixekizumab Etkililik ve Güvenlilik Veriler

14:15-15:30 PANEL-2: PREVENTİF ROMATOLOJİ
Başkanlar:
Dr. Nilüfer Alpay Kanıtez,
Dr. Ali Erhan Özdemirel
İnflamatuar Artritlerde Preventif Yaklaşım
Dr. Hakan Babaoğlu
Bağ Dokusu Hastalıklarında Preventif Yaklaşım
Dr. Berkan Armağan
– Ekspozom: Çevresel Etkilenmelerin Sağlık ve Romatizmal Hastalıklara Etkisi
Dr. Ertuğrul Çağrı Bölek
PANEL-3: ROMATİZMAL HASTALIKLARDA MENİNKS TUTULUMU
Başkanlar:
Dr. Mehmet Şahin,
Dr. Lütfi Akyol
IgG4 – İlişkili Hastalık, Sarkoidozda Meninks Tutulumu ve Yönetimi
Dr. Hakan Emmungil
Romatoid Artritte Meninks Tutulumu ve Yönetimi
Dr. Erdinç Ünaldı
-Bağ Dokusu Hastalıkları, Vaskülitlerde Meninks Tutulumu ve Yönetimi
Dr. Tahir Saygın Öğüt
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-16:45 UYDU SEMPOZYUM – 3
Moderatörler: Dr.Sedat Kiraz & Dr. Servet Akar
Konuşmacılar: Dr.Timuçin Kaşifoğlu ve Dr.Umut Kalyoncu
Konu: Teoriden Pratiğe 10 Yıllık Deneyim: Gerçek Yaşam Verileri ile Cimzia

16:45-17:15 KONFERANS-5: ROMATİZMAL HASTALIKLARDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK
Başkanlar:
Dr. Hamide Kart Köseoğlu,
Dr. Rıdvan Mercan
– Ürik asit -Kolşisin- Kardiyovasküler Mortalite
Dr. İhsan Ertenli
KONFERANS-6: DİYET VE ROMATİZMAL HASTALIKLAR
Başkanlar:
Dr. Yavuz Pehlivan,
Dr. Adem Küçük
-Gen – Diyet Etkileşimleri; Gut Patogenezindeki Yeri
Dr. Mustafa Özmen
2023 ACR RA Hastalarına Diyet Önerileri
Dr. Ahmet Omma
17:15-17:45 KONFERANS-7: FİBROMİYALJİ
Başkanlar:
Dr. Dilşad Sindel,
Dr.Sevinç Can Sandıkçı
– Bir Romatolog Fibromiyalji ve Enteziti Nasıl Ayırır?
Dr.Dilek Solmaz
KONFERANS-8: OSTEOPOROZ TEDAVİSİ
Başkanlar:
Dr. Lale Altan,
Dr. Kenan Akgün
– Akılcı Osteoporoz Tedavisi
Dr. Murat Birtane
17:45-18:15 KAHVE ARASI
18:15-19:00 HADİ BAKALIM BİLGİ YARIŞMASI
Moderatör:
Dr. Umut Kalyoncu
Jüri:
Dr. İhsan Ertenli, Dr. Vedat Hamuryudan,
Dr. Gökhan Keser
Takımlar:
Grup A: Dr. Sema Işık, Dr. Gözde Sevgi Kart Bayram
Grup B: Dr. Salim Mısırcı, Dr. Berçemhan Sulu
Grup C: Dr. Duygu Kerim, Dr. Özkan Urak
7 HAZİRAN 2024, CUMA
SALON A SALON B SALON C
08:30-10:00 PANEL-4: SPONDİLOARTRİTLER
Başkanlar:
Dr. Sedat Kiraz,
Dr. Sevtap Acer
Spondiloartrit Patogenezi 2024
Dr. İsmail Sarı(Online)
-Ankilozan Spondilitte Sindesmofit Gelişimi: Laboratuvardan Hasta Başına
Dr. Sibel Bakırcı
-Aksiyel Spondiloartritte Hedefe Yönelik Tedavi mi, Klasik Yaklaşım mı?
Dr. Pamir Atagündüz
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:00 KONFERANS-9: SİNOVYA-ENTEZAL KOMPLEKS
Başkanlar:
Dr. Fatoş Önen,
Dr. Servet Akar
–  Radyoloji Gözünden Sinovyoentezyal kompleks
Dr. Adalet Elçin Yiğit ( Online )
– Türkiye’de FMF’in Dağılımı ve Genel Özellikleri
Dr. Hasan Satış
KONFERANS-10: OSTEİT İLE GİDEN HASTALIKLAR
Başkanlar:
Dr. Duygu Ersözlü,
Dr. Zevcet Yılmaz
-Osteit Patogenezinde Yenilikler, Osteit ile Giden Hastalıklara Yaklaşım: SAPHO Sendromu, CRMO, Enfeksiyöz Osteitler, Osteitis Kondensas İlii
Dr. Mete Kara
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-3
Başkanlar:
Dr. Ali Taylan,
Dr. Duygu Kurtuluş
Dr. Muhammet Emin Kutu
-Antinükleer Antikor (ANA) testi negatif hastalarda immünblot test istemi: Yalancı Pozitiflikler ve Test İsteminde Akılcı Yaklaşım
SS-006:Adil Öncel
-Purtscher Benzeri Retinopati İle Prezente Olan Trombotik Mikroanjiopati ile Seyreden Nadir Bir Sistemik Lupus Eritematozis Olgusu
SS-002:Ayşe Tuğçenur Temiz Gençoğlu
-ANCA ilişkili Vaskülit-Tedavi uyumunun değerlendirilmesi
-Granülomatöz polianjit hastalarında siklofosfamid yanıtsızlığının bağımsız belirleyicilerinin saptanması
SS-012-013:Pınar Akyüz Dağlı
11:00-11:45 UYDU SEMPOZYUM-4
Gerçek Yaşam Verileriyle Romatizmal Hastalıkların Tedavisinde RINVOQ
Moderatör: Dr. Ahmet Gül
Konuşmacılar: Prof. Dr. Cemal Bes – Romatoid Artrit Tedavisinde RINVOQ
Dr. Timuçin Kaşifoğlu – Aksiyal Spondiloartrit Tedavisinde RINVOQ
Dr. Hakan Erdem – Psöriatik Artrit Tedavisinde RINVOQ

11:45-12:30 KONFERANS-2: OLGULAR EŞLİĞİNDE ROMATOLOJİ PRATİĞİNDE DOĞUMSAL İMMÜNİTE HATALARI
Başkanlar:
Dr. Göksal Keskin,
Dr. Taşkın Şentürk
Doğumsal İmmünite Hataları: Vaka Sunumları
Dr. Gözde Kart Bayram
Doğumsal İmmünite Hataları: Tartışma
Dr. Şule Apraş Bilgen
KONFERANS-12: İNTERAKTİF OTURUM
Başkanlar:
Dr. İhsan Ertenli
Dr. Emre Bilgin
 ‘Görüntüden Tanıya’ Yarışması
SÖZLÜ SUNUM OTURUMU-4
Başkanlar:
Dr. Pınar Talu Erten,
Dr. Hande Gezer
-Ailevi Akdeniz Ateşinin Şiddeti ile Komorbiditeler İlişkili Olabilir
SS-014:Beyza Us Demirelli
-Sarkoidozda kas-iskelet sistemi tutulumu: tek merkez deneyimi
SS-004:Fatih Yıldırım
-Dirençli myalji ile seyreden fmf hastalık olgusu
SS-015:Taylan Kaplan
– Omuz Ağrılı Hastaların Klinik Test – Muayene Sonuçlarının Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Sonuçları ile Karşılaştırılması
SS-016:Yasemin Tombak
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:45 PANEL-5: SiSTEMİK SKLEROZ
Başkanlar:
Dr. Merih Birlik,
Dr. Süleyman Serdar Koca,
Dr. Didem Arslan
-Yara İyileşmesi
Dr. Ali Konan
-Digital Ülser Patogenezi
Dr. Enes Yayla
-Digital Ülser Tedavisi
Dr. Duygu Temiz Karadağ
PANEL-6: ROMATİZMAL HASTALIKLARDA GÖRÜNTÜLEMEDE PET-BT VE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN KULLANIMI
Başkanlar:
Dr. Sema Yılmaz,
Dr. Hamit Küçük,
Dr. Gezmiş Kimyon
–  Büyük Damar Vaskülitleri, İnflamatuar Miyozitlerde, Sarkoidoz’da PET-BT Kullanımı
Dr. Sinem Nihal Esatoğlu
–  Kristal Artritlerin Tanı ve Takibinde Dual BT’nin Kullanımı
Dr. Berivan Bitik
–  Aksiyal Spondiloartritlerin Tanı ve Takibinde Düşük Doz BT’nin Kullanımı
Dr. Levent Kılıç
14:45-15:15 KAHVE ARASI
15:15-15:45 KONFERANS-13: ROMATİZMAL HASTALIKLARDA ERİŞKİN AŞILAMA
Başkanlar:
Dr. Melih Pamukçu,
Dr. Vedat Gerdan
-Romatizmal Hastalıklarda Erişkin Aşılamada Türkiye’de ve Dünyadaki Durum: Aşılama Önündeki Engeller Nelerdir?
Dr. Nuran Türkçapar
-Erişkin Aşılama ve DMARD’ların Aşıların İmmünojenitesi Üzerine Etkisi
Dr. Emine Figen Tarhan
KONFERANS-14: DISH (DİFFÜZ İDİYOPATİK SKELETAL HİPEROSTEOZ)
Başkanlar:
Dr. Veli Çobankara,
Dr. Serdar Can Güven
-Erken DISH Kavramı Nedir? Aksiyal ve Periferik DISH Bulgularının Diğer Romatizmal Hastalıklardan Ayrımı
Dr. Atalay Doğru
15:45-16:15 KONFERANS-15: SPONDİLODİSKİT NEDENLERİ, GÖRÜNTÜLEMESİ VE YÖNETİMİ
Başkanlar:
Dr. Mehmet Soy,
Dr. Duygu Tecer
-Omurga Anatomisi, Spondilodiskit Nedenleri, Görüntülemesi ve Yönetimi
Dr. Zehra Duman Özsoy
KONFERANS-16: YENİ HÜCRESEL TEDAVİLER
Başkanlar:
Dr. Cem Özişler,
-Sistemik Romatizmal Hastalıkların Tedavisi İçin Kimerik Antijen Reseptörü T (CART) Hücresi Tedavisi
Dr. Elifcan Aladağ Karakulak
16:15-16:45 KAHVE ARASI
16:45-17:30 HADİ BAKALIM ROMATOLOJİ BİLGİ YARIŞMASI
Moderatör:
Dr. Umut Kalyoncu
Jüriler:
Dr. Sedat Kiraz, Dr. Servet Akar,
Dr. Murat İnanç
Takımlar:
Grup A: Dr. Sema Işık, Dr. Gözde Sevgi Kart Bayram
Grup B: Dr. Salim Mısırcı, Dr. Berçemhan Sulu
Grup C: Dr. Duygu Kerim, Dr. Özkan Urak
8 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ
SALON A SALON B SALON C
08:30-10:00 PANEL-7: SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS (SLE) VE YÖNETİMİ
Başkanlar:
Dr. Şule Apraş Bilgen,
Dr. Ayten Yazıcı,
Dr. Handan Yarkan
-SLE Hastalarında Kas-İskelet Sistemi Tutulumu ve Sınıflandırması
Dr. Neslihan Yılmaz
-SLE Yönetiminde Genel Prensipler
Dr. Murat İnanç
-Lupus Nefritinde Alevlenmeler: Risk Faktörleri ve Önleme Stratejileri
Dr. Abdulsamet Erden
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:00 KONFERANS-17: TROMBOTİK MİKROANJİOPATİ (TMA) VE ROMATİZMAL HASTALIKLAR
Başkanlar:
Dr. Murat Turgay, Dr. Uğur Karasu
-TMA’nın Romatizmal Hastalıklardaki Yeri ve Ayırıcı Tanısı
Dr. Emel Gönüllü
-TMA ve Romatizmal Hastalıklarda Tedavi Yönetimi
Dr. Bahar Keleşoğlu
KONFERANS-18: DERMATO-ROMATOLOJİ
Başkanlar:
Dr. Server Serdaroğlu,
Dr. Aslı Hapa
-Romatologlar İçin Dermatoloji
Dr. Murat Borlu
11:00-11:45 UYDU SEMPOZYUM-7

Oturum Başkanları: Dr. Ali İhsan Ertenli, Dr. Ender Terzioğlu
Konuşmacılar: Dr. Sercan Gücenmez, Dr. Hakan Babaoğlu
Konu: Spondiloartropati Yönetiminde Secukinumab Etkililik ve Güvenliliği


11:45-12:30 KONFERANS-19: BEHCET HASTALIĞI
Başkanlar:
Dr. Melike Melikoğlu,
Dr. Fatma Alibaz
–   Behcet Hastalığında Proteomik Çalışmalar
Dr. Yeşim Özgüler
–   Behcet Hastalığında Vasküler Tutulum
Dr. Gülen Hatemi
KONFERANS-20: ROMATOLOJİDE YAPAYZEKA
Başkanlar:
Dr. Kemal Üreten,
Dr. Dilek Keskin
–   Kristal Artritlerin Tanı ve Yönetiminde Yapay Zekanın Kullanımı
Dr. Hakan Babaoğlu / Dr.Emre Bilgin
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15 UYDU SEMPOZYUM – 8
20 Yıldır Yanınızda, Romatoid Artrit Tedavisinde HUMIRA 

Moderatör:Dr. Vedat Hamuryudan

Konuşmacılar: Dr. İhsan Ertenli, Dr. Yusuf Karabulut

14:15-15:30 PANEL-8: VASKÜLİTLERDE GÜNCELLEME
Başkanlar:
Dr. Haner Direskeneli,
Dr. Ahmet Karataş,
Dr. Emine Uslu Yurteri
–  Kraniyal Dev Hücreli Arterit ve Non-kraniyal Dev Hücreli Arterit: Ayrım Önemli mi?
Dr. Kenan Aksu
–  ANCA-asosiye Vaskülitlerde Klinik Sınıflama mı? Serolojik Sınıflama mı?
Dr. Şule Yaşar Bilge
–  MPO-ANCA Pozitif İnterstisyel Akciğer Hastalığı: İmmünsüpresif Tedavi mi? Anti-Fibrotik İlaç mı?
Dr. Cemal Bes
PANEL-9: VAKALAR EŞLİĞİNDE ROMATİZMAL HASTALIKLARDA İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞINA YAKLAŞIM
Başkanlar:
Dr. Ali Akdoğan,
Dr. Orhan Küçükşahin,
Dr. Yüksel Maraş
-Romatoid Artrit
Dr. Ender Terzioğlu
-Sistemik Skleroz
Dr. Yasemin Yalçınkaya (Online)
-İnflamatuar Miyozitler
Dr. Mustafa Erdoğan
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-16:45 KONFERANS-21: MAKROFAJ AKTİVASYON SENDROMU
Başkanlar:
Dr. Veli Yazısız,
Dr. İsmail Doğan
-Makrofaj Aktivasyon: Sendromu Tanı ve Tedavide Güncelleme
Dr. Ahmet Gül
KONFERANS-22: AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA)
Başkanlar:
Dr. Serdal Uğurlu,
Dr. Orhan Zengin
-Dirençli AAA Tanımı ve Tedavi Seçenekleri
Dr. Sedat Yılmaz
Rekürren Perikardit Hastalarının Yönetimi
Dr. Uğur Karakulak
-Amiloid Fırtınası
Dr. Murat Bektaş
16:45-17:00 KAHVE ARASI
17:00-17:45 HADİ BAKALIM ROMATOLOJİ BİLGİ YARIŞMASI
Moderatör:
Dr. Umut Kalyoncu
Jüriler:
Dr. Fatoş Önen, Dr. Haner Direskeneli,
Dr. Gülen Hatemi
Takımlar:
Grup A: Dr. Sema Işık, Dr. Gözde Sevgi Kart Bayram
Grup B: Dr. Salim Mısırcı, Dr. Berçemhan Sulu
Grup C: Dr. Duygu Kerim, Dr. Özkan Urak
9 HAZİRAN 2024, PAZAR
SALON A SALON B SALON C
09:30-10:30 PANEL-13: ZOR VAKALAR
Başkan:
Dr. Mehmet Akif Öztürk,
Dr. Fatih Yıldız
Tartışmacılar:
Dr. Umut Kalyoncu
Dr. Mustafa Ekici
Dr. Büşra Fırlatan
Dr. Buğu Bulat
10:30-11:00 KONFERANS-23: AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Başkanlar:
Dr. Hasan Satış,
Dr. Emine Sarıyıldız

–   Non-Steroidal Anti-inflamatuar İlaçlar, Optimum Anti-inflamatuar Dozları ve Advers Olaylar
Dr. İsmail Uçar
11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:00 KONFERANS-24: AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Başkanlar:
Dr. Serdar Sezer,
Dr. Berna Yurttaş
–  İmmünomodülatör İlaçları ( İVİG, Kalsinörin inhibitörleri ) Akılcı Kullanımı
Dr. Esra Kayacan Erdoğan
12:00-12:30 KAPANIŞ
Dr. İhsan Ertenli, Dr. Sedat Kiraz